Wednesday, June 04, 2008

Saastymisesta of human life

"In fact, travel duration of the new share thanks to only two kilometres and driving time 12-15 minutes. Ajoaika ei lyhene enempää, koska tunneleihin tulee 100 kilometrin nopeusrajoitus. Driving time does not reduce the time any more, because the tunnels will be 100-kilometre speed limit. Muualla tiellä maksiminopeus on kesällä 120 kilometriä tunnissa. Elsewhere in the road maximum speed is the summer of 120 kilometres per hour.Suurimmat säästöt tulevat loukkaantumisten ja ihmishenkien säästymisestä. The biggest savings will come from personal injury and säästymisestä of human life."Kymmenen vuoden aikana säästetään 50 ihmishenkeä ja 250 loukkaantumisiin johtavaa onnettomuutta", uskoo projektijohtaja Matti Vehviläinen Tiehallinnosta. "Ten years, will save 50 lives and 250 injuries leading to the accident," believes, project manager Matti Vehviläinen Tiehallinnossa. Tunneli- ja siltaratkaisuihin jouduttiin Vehviläisen mukaan vaikeiden ja jyrkkien maasto-olosuhteiden takia. The tunnel and siltaratkaisuihin had to be Vehviläisen According to the difficult and steep terrain and because of the circumstances. "Apropos of nothing, I stumbled across a page that Google tried to translate from Finnish. As you can see, they're not quite ready for prime time.

No comments:

Post a Comment

I apologize for making you sign in, but I'm trying to cut down on spam.